Monthly Archives: februarie 2015

Comisioanele unei agenții imobiliare

comisioane-agentiiComisioanele agențiilor imobiliare în general ridică îngrijorări din partea clienților, multe persoane considerând că pot menanja singuri un proces de închiriere sau de vânzare a unei locuințe. Însă metodele de promovare prin care se efectuează tranzacțiile imobiliare prin intermediul agențiilor pot câteodată ridica prețul imobilului, iar în final cu toate că va trebui plătit un comision câștigul per total al beneficiarului va fi mai ridicat.

Cifra de comision percepută de regulă de către agențiile imobiliare este situată aproximativ la 3% dar în cazuri rare poate ajunge chiar și la 6% din prețul final al tranzacției, procent negociabil în general, însă acest comision nu reprezintă profitul total al agenției. Pentru intermedierea vânzărilor și a inchirierilor se face o investiție din partea agențiilor pentru promovarea ofertei. Multe servicii sunt gratuite cum ar fi promovarea proprietăților respective  pe portalurile imobiliare și alte site-uri ce aparțin agenției, verificarea proprietarilor cu privire la validitatea actelor înainte de a demara procesul de mediere, asigurarea transportului la vizionări, trimiterea de oferte către persoane interesate cu proprietăți specifice dorințelor lor etc.

Persoanele care încearcă să se sustragă de la plata comisioanelor nu înteleg probabil că nu este firesc ca cineva să presteze un serviciu gratuit în favoarea lor. A opta pentru sprijinul unei agenții imobiliare este o chestiune de alegere și nu un act impus de nimeni. Beneficiind de suportul acesteia este firesc să i se returneze meritul câștigat. Comisioanele se negoiciază înainte de pornirea acțiunilor în vederea vânzării-cumpărării sau a închirierii. Multe persoane încearcă să se eschiveze de plata comisionului, unii chiar înainte de semnarea actelor.

Tranzacțiile imobiliare se fac cu dificultate în ultima perioadă de aceea a apela la o agenție poate favoriza acest proces și poate salva mult timp și energie. Rolul agenției imobiliare este să furnizeze clienți interesati de imobilul respectiv și să intermedieze negocierile și tranzacțiile. Însă atitudinea agentului va rămane neutră în ceea ce privește negocierea dintre vânzător și cumpărător deci nu ar trebui să țină partea nimănui.

Posted in Agentii imobiliare. Tagged with , , , , .

Piața Rezidențială din București în 2014-2015

piata-imobiliaraDin ceea ce privește criza economică aceasta are o perspectivă pozitivă, piața de consum, inclusiv cea imobiliară, revenindu-și treptat. Acest fenomen nu este valabil doar în România, ci și în toată Europa. Studiile estimează că indicatorii pentru vânzare și consum vor crește în următorii ani ceea ce va avea un impact și asupra pieței imobiliare. Cât despre piața rezidențială din București evoluția sa în 2014 demonstrează o creștere a activității acesteia. Mulți investitori au demarat proiecte în acest sens, punând bazele a numeroase ansambluri rezidențiale moderne și de lux.

Majorarea cu 12% a tranzacțiilor în 2014  promite o evoluție optimistă a pieței rezidențiale din București. Este probabil ca în 2015 să existe o epuizare a apartamentelor și a caselor construite în perioada de dinainte de apariția crizei economice. Zonele cele mai apreciate și aflate în vizorul cumpărătorilor din Bucuresti sunt 1 Mai și Aviației. În zona Floreasca există de asemenea proiecte în desfășurare care vor fi finalizate în 2015. Acest fapt relevă tendința de creștere în segmentul rezidențial peste medie. Cu toate acestea, deși cererile pentru aceste zone sunt în creștere ofertele sunt situate sub numărul cererilor.

Deși există această diferență între cerere și ofertă în zonele de Nord și centrale ale Bucureștiului acest fapt se va echilibra în viitorul apropiat întrucât există multe proiecte de dezvoltare rezidențială în aceste zone. Însă nu doar în aceste zone există cerere. Ansambluri de dimensiuni mari precum Militari Residence, Complexul Rezidențial Cosmopolis, Domenii Park sunt exemple de investiții mari în piața rezidențială.

În 2014, în zona Herăstrău au fost demarate două proiecte rezidențiale care au fost lăsate în așteptare din 2008. Fiind primul an în care s-au făcut investiții considerabile în domeniul pieței de lux din București după criza economică, 2014 a fost punctul de start al unei noi etape în dezvoltarea pieței rezidențiale. Estimările prevăd că toate apartamentele vor fi epuizate în următorii doi ani.

Proiecte în curs de desfășurare există și în prezent cum ar fi Vista Residential Berceni și Titan Residence. Proiecte similare există pentru multe zone ale Bucureștiului cum ar fi proiecte în Vatra Luminoasă, Tineretului și Drumul Taberei. Piața rezidențială din București este în plină dezvoltare cu numeroase proiecte în plan și cu o creștere a pieței de consum. În aceste circumstanțe anul 2015 este unul promițător în domeniul imobiliar. Cu toate că un oraș în plină extindere cum este Bucureștiul, cu zone adiacente în lucru, favorizează piața de vânzare a terenurilor, piața rezidențială este în competiție și se dezvoltă în continuare.

Posted in Analiza imobiliara, Previziuni imobiliare. Tagged with , , , , .

Ce trebuie să știm despre Antecontract

antecontract-vanzare-cumparareAntecontractul, cunoscut și sub numele de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, reprezintă acel act semnat de ambele părți prin care cumpărătorul se angajează să încheie într-un termen stabilit un contract de vânzare-cumpărare cu beneficiarul. Antecontractul este un act important care garantează atât proprietarului primirea unui avans și promisiunea cu clauze specifice a achiziționării imobilului sau al terenului de către cumpărător, cât și garanția acestuia din urmă că proprietatea nu va fi vândută altcuiva. În acest tip de act există cauze obligatorii care se regăsesc în toate exemplarele unui astfel de document. Acestea includ obligația părților de a încheia la data stabilită contractul de vânzare-cumpărare și stabilirea obiectului contractului.

De regulă, în cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare, în funcție de partea care a renunțat la obligațiile impuse de acesta, proprietarul va plătii dublul avansului primit, iar cumpăratorul va pierde avansul achitat. În cadrul acestor clauze obligatorii este stabilită identitatea precisă a imobilului și al prețul achiziționării acestuia. Clauzele facultative pot include clauza penală în cazul nerespectării plății la data stabilită, clauza de arvună prin care vânzătorul se obligă să îi plătească dublul avansului primit cumpărătorului dacă din culpa acestuia nu se mai încheie contractul original de vânzare-cumpărare. Alte clauze din categoria celor facultative includ clauza de dezicere care prevede posibilitatea anulării antecontractului și a desființării acestuia în schimbul unei sume de bani, precum și clauza rezolutorie.

Este bine să se acorde o deosebită atenție unor cazuri aparte cum ar fi încheierea unui antecontract atunci când imobilul este proprietate comună pe cote-părti. Contractul trebuie încheiat cu toți co-proprietarii de drept, altminteri valabilitatea contractului va fi stabilită în momentul în care are loc partajarea proprietății. Tot un caz aparte îl constituie și proprietățile comune în devălmășie. Acest tip de proprietate comună are caracteristică faptul că co-proprietarii dețin bunul nefracționat, fără să dețină o cotă parte fixă sau să poată identifica cât deține fiecare în parte. Acestă situație se întâlnește în cazul persoanelor căsătorite care dețin spre exemplu o proprietate. Dacă încheierea antecontractului nu se face în prezența ambilor soți și nu se obțin semnăturile amândorura, proprietarul care nu a semnat poate ulterior să invoce nulitatea actului precum și să se opună la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Un caz aparte care necesită de asemenea atenție este cazul în care proprietatea nu se găsește în patrimoniul vânzătorului în momentul semnării antecontractului. Acest caz apare la vânzarea de locuințe în construcție. Este recomandată adăugarea de garanții suplimentare privitoare la obligația vânzătorului de a-și respecta obligațiile contractuale.

După încheierea antecontractului acesta trebuie înscris în Cartea Funciară pentru validarea sa. Este foarte important ca datele privind identitatea proprietarului și a bunului ce urmează să fie cumpărat să fie verificate înainte de semnarea antecontractului. În caz contrar,  promitentul-cumpărător poate descoperi ulterior nereguli care să împiedice încheierea cntractului de vânzare-cumpărare. Acte ce ar trebui verificate de către cumpărător includ actele originale ale imobilului care să nu prezinte alterări, ștersături sau pasaje neclare referitoare la dreptul de proprietate al vânzătorului în cauză.

Alte acte care ar trebui verificate înainte de semnarea antecontractului mai sunt și extrasul de Carte Funciară, certificatul fiscal care atestă că proprietarul are plătite impozitele către stat ale imobilului sau ale terenului în cauză și certificat constatator emis de Registrul Comerțului care atestă existența unei eventuale firme cu sediul social la imobilul în cauză.

Posted in Legislatie imobiliara. Tagged with , , , .